• پشتیبانی: 42238901 051
چرا سامانه استعلام ؟

سامانه استعلام بدهکاران بیمه شخص ثالث سامانه ای نوین با راهکاری جدید ، جهت جلو گیری از متضرر شدن نمایندگان شرکت های بیمه ای از افراد بدهکار به آنان می باشد .

طبق قوانین شرکت بیمه مرکزی و همچنین قوانین درون شرکتی ، شرکت های بیمه ای در صورت پرداخت نشدن اقساط بیمه های شخص ثالث بیمه گذاران ، این اقساط به عهده نماینده ای که بیمه نامه را ثبت نموده است می باشد و نمایندگان قادر نیستند وصول این مطالبات را به سادگی و با داشتن ادله معتبر انجام دهند و یا به صورت عامیانه برای وصول یک بدهکاری باید به مقدار همان مبلغ هزینه شود بلکه بتوان بدهکاری را وصول کرد.

ما توانسته ایم در این سامانه (با همکاری نمایندگان شرکت های بیمه ای) به صورت آنلاین و 24 ساعته زمینه ای را فراهم سازیم تا قبل از آنکه یک نماینده شرکت بیمه بخواهد بیمه نامه اشخاص ثالث را صادر نماید با گرفتن استعلام در خصوص سابقه بدهی  بیمه شخص ثالث خودرو و یا شخص مورد نظر که می تواند بیمه گذار ،صادر کننده چک و یا ضامن بیمه گزار باشد اطمینان حاصل نماید که این اشخاص یا خودرو فاقد بدهی به نمایندگان شرکت های بیمه دیگر می باشد و در صورت مشاهده سوابق بدهی ، بتوانند راهکار های مناسبی را برای بیمه نامه های ثالث جدید خود اتخاذ نمایند.

لازم به ذکر است کارکرد این سامانه براساس همکاری و ثبت بدهکاران نمایندگان شرکت های بیمه ای در این سامانه می باشد 

مدیریت سامانه استعلام بیمه