• پشتیبانی: 42238901 051
کد نماینده در بیمه مرکزی چیست؟
کد نماینده در بیمه مرکزی چیست؟

.با مراجعه به آدرس زیر در پورتال بیمه مرکزی هر نماینده یک کد یکتا دارد که با استفاده از آن می توان در سامانه سجابا ثبت نام کرد .

https://www.centinsur.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=262