بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه نامه ثالث موتور سیکلت و ماشین الات کشاورزی

ه گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از روابط عمومی بیمه حکمت، با توجه به اجباری بودن بیمه شخص ثالث برای تمامی موتورسیکلت ها و ماشین آلات کشاورزی، اگر صاحبان آن تا به حال برای خرید بیمه شخص ثالث اقدام نکرده باشند یا تمدید بیمه نامه آنها بموقع انجام نشده باشد، در زمان خرید بیمه موظف به پرداخت جریمه دیرکرد هستند.اما در حال حاضر طرح ملی بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت ها فرصت مناسبی را برای موتورسواران ایجاد کرده استتا این افراد بتوانند با پرداخت حق بیمه نامه مناسب و بدون احتساب جریمه دیرکرد، از حمایت های بیمه ای برخوردار شوند.
متاسفانه در حال حاضر حدود 10 میلیون موتورسیکلت در کشور تردد دارند که فقط 5 درصد آنها بیمه نامه دارند و 95 درصد آنها بدون بیمه نامه شخص ثالث در شهرها تردد می نمایند. بیمه حکمت نیز بعنوان یکی از شرکت های حقوق بیمه گذاران خود و در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی، مجری این طرح مذکور است. از این رو شما می توانید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به شعب و نمایندگی های بیمه حکمت در سراسر کشور مراجعه و از مزایایی این طرح استفاده کنید.